Iň köp satylýan önüm

Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

 • Beýleki zygyr matalar çal reňkli we boýalan we çap edilen

  Beýleki zygyr matalar çal reňkli we boýalan we ...

  Adaty spesifikasiýa Zygyr we Tencel garylan mata Zygyr we poliester garylan towuk zygyr matasy we modal garylan mata Zygyr we ýüň garyndy mata Müşderiniň isleglerine görä düzüp bileris, özüňiz düzmeli bolsaňyz, aýratynlyk bilen maslahatlaşyp bilersiňiz, zygyr süýüminiň uzynlygy birneme uzyn, ortaça uzynlygy 25MM bolan zygyr süýüm beýleki süýümler bilen gowy birleşdirilip, isleýän ýüplügimizi emele getirip biler, şeýlelik bilen mata ikisiniň hem m aýratynlyklaryny birleşdirip biler ...

 • Zygyr spandeks mata çal we boýalan we çap edilen

  Zygyr spandeks mata çal we boýalan we çap edilen

  Adaty spesifikasiýa Zygyr pagta spandeks matasy Zygyr Tencel Spandex matasy Zygyr mata Reýon Spandex matasy Müşderiniň isleglerine görä düzüp bileris, özüňiz düzmeli bolsaňyz, zygyr matadan uzalýan matanyň oňat uzalmagy, çeýeligi, gowy el duýgusy, aňsat ideg we ajallamak aňsat däl.Beýleki süýümler bilen gowy garylyp bilner.Belli bir amaldan soň, oňat reňk, rahat we dem alýan häsiýetlere eýe, a ...

 • Zygyr viskoza garylan mata çal we boýalan we çap edilen

  Zygyr viskoza garylan mata çal we boýalan ...

  Adaty spesifikasiýa AECRATYN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ GARA FABRIK FINISH GSM LINEN / VISCOSE BLENDED L / V55 / 45 4.5X4.5 26X31 1/1 63 "53/54" 280 L / V55 / 45 10X10 44X38 1/1 63 "53/54" 185 -190 L / V55 / 45 12X12 48X40 4/1 63 "53/54" L / V55 / 45 15X15 54X52 1/1 63 "53/54" 150 L / V55 / 45 20X20 60 × 56 1/1 63 "53 / 54 "140 VISCOSE30 / 2XL14 54X52 1/1 63" 53/54 "175-185 Aýratynlykly ýorgan, gowy howa geçirijiligi bolan tebigy süýümdir.Adetmezçiligi, kyn ...

 • Zygyr pagta garylan Fabirc çal we boýalan we çap edilen

  Zygyr pagta garylan Fabirc çal we boýalan & ...

  Adaty spesifikasiýa AECRATYN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ GAR FABRIK TERJIME EDILEN GSM 55% LINEN 45% POTON BLENDED L / C55 / 45 4.5X4.5 26X31 1/1 63 "53/54" 280 L / C55 / 45 8X8 42X48 1/1 63 "53/53 54 "230 L / C55 / 45 11X11 51 × 47 1/1 63" 53/54 "200 L / C55 / 45 15X15 54X52 1/1 63" 69 "53/54" 56/57 "155-165 L / C55 / 45 21X13 54X52 63 "53/54" L / C55 / 45 20X20 60X58 1/1 63 "53/54" 130-140 L / C55 / 45 30 × 30 60 × 56 1/1 63 "53/54" L / C55 / 45 30X30 68X68 1/1 63 "53/54" C21XL14 54 ...

 • Arassa zygyr mata çal we boýalan we çap edilen

  Arassa zygyr mata çal we boýalan we çap edilen

  Adaty spesifikasiýa AECRATYN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ GÜN FABRIK TERJIME GSM 100% LINEN L5X5 28X27 1/1 63 "69" 53/54 "57/58" 265 L6X6 37X37 1/1 63 "69" 53/54 "57/58" 250 L9X9 41X42 1/1 63 "69" 53/54 "57/58" 198 L14X14 50X54 1/1 63 "69" 53/54 "57/58" 150-155 98 "-128" 85 "-125" L17X17 52X53 1 / 1 63 "69" 53/54 "57/58" 135-140 L21X21 52X53 1/1 63 "69" 53/54 "57/58" 110 L17X21 52X53 1/1 63 "69" 53/54 "57/58 "120 L26NMX26NM50X46 1/1 98" -128 "85" -115 "...

 • Pagta spandex mata çal we boýalan we çap edilen

  Pagta spandex mata çal we boýalan we çap edilen

  Adaty spesifikasiýa Giňligi agramy çal reňkli FABRIK TERJIME EDILEN GSM KOTON / SPANDEX C 32 × 32 + 40D 130X70 1/1 57/58 ”155 C 40X40 + 40D 96X72 1/1 82” 57/58 ”C 40X40 + 40D 133X72 1/1 57 / 58 "125 C 50X50 + 40D 114X74 1/1 82" 57/58 "C 50X50 + 40D 170X72 1/1 57/58" 115 C 60X60 + 30D 130X80 1/1 82 "57/58" C 60X60 + 30D 170X72 1/1 57/58 ”105 C 16 × 16 + 70D 120X40 2/1 57/58” 230 C 32 × 32 + 40D 156X ...

 • Hemp pagta garylan Fabirc çal we boýalan we çap edilen

  Hemp pagta garylan Fabirc çal we boýalan & ...

  Adaty spesifikasiýa Aşakdaky gatnaşyklar öňküleriň käbiri, biz olary müşderileriň isleglerine görä düzüp bileris.Goşmaça zerurlyklaryňyz bar bolsa, maňa ýüz tutup bilersiňiz.Hemp / Pagta 70/30 Hemp / Pagta 55/45 Hemp / Pagta 85/15 Aýratynlygy 1. Çig mata matasynyň aýratynlyklary: ýüplük näzik we deri üçin arassa;mata gaty, çyglylygy ýitirýän, dem alýan, ýylylygy bölýän, tekiz we dokumaly, gyrma çydamly we deformasiýa aňsat däl.Çaltlyk ...

 • Ramie Tencel garylan mata çal we boýalan we çap edilen

  Ramie Tencel garylan mata çal we boýalan & ...

  Adaty spesifikasiýa Ramie / Tencle55 / 45 42 * 42 Ramie Tencel garylan mata, ululygy we dykyzlygy müşderiniň isleglerine görä sazlanyp bilner.Düzeltmek zerurlyklary üçin habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Aýratynlyk Raminiň ýokary güýji we Tenceliň çeýeligi biri-biriniň üstüni ýetirýär, Tencel-i has çydamly, sürtülmelere çydamly, ýyrtmak aňsat däl, gyrmyzy aňsat däl, deformasiýa aňsat däl we Tencel-iň ajaýyplygy we drape we gowy reňkleýiş ýerine ýetirijiligi, doldurmak aňsat däl ....

 • 500

  Biziň kompaniýamyz 500 mu-dan gowrak meýdany tutýar

 • 300

  300-den gowrak işgär

 • 3600 tonna

  ýyllyk önümçilik kuwwatymyz 3600 tonnadan gowrak

 • 500million

  500 million metrden gowrak çal mata

HABARLAR

Iň soňky maglumatlarymyz