• banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“JiangXi Reuro Bast Textiles Co., Ltd.” zygyr we ramma egriji, öňdebaryjy pudak hökmünde dokalýan häzirki zaman önümçilik kärhanasydyr.Mundan başga-da, zygyr ösdürip ýetişdirmegi, mikroblary zaýalamagy, arassa zygyr matadan dokalýan matany dokamak, boýamak we çap etmegi birleşdirýän ylmy we tehnologiki innowasiýa kärhanasydyrys.

Kompaniýamyz 500 mu-dan gowrak meýdany öz içine alýar, 300-den gowrak işgär, şol sanda 10 administrator, 6 satuw we 3 dizaýner.30,000 egriji we 300 sany dokma dokma dokalýan enjamlar bilen enjamlaşdyrylan ýyllyk önümçilik kuwwatymyz, çig ýüplükleriň we arassa matalaryň dürli dokma önümleri bilen 3600 tonnadan gowrak zygyr ýüplükleri we gök reňkdäki 500 million metrden gowrak mata ýetýär. zygyr matalar, arassa rami, laçyn pagta, viskoza, tensel, poliester bilen organiki pagta bilen garylýar.Gowy gözegçilik edilýän hil we bäsdeşlik bahalary bilen Koreýa, Indoneziýa, Türkiýe, Italiýa, Portugaliýa, ABŞ we beýleki ýurtlardaky müşderilere eksport edýäris.

hakda (1)
Biziň kompaniýamyz 500 mu-dan gowrak meýdany tutýar
300-den gowrak işgär
tonna
Annualyllyk önümçilik kuwwatymyz 3600 tonnadan gowrak
million
500 million metrden gowrak çal mata

Şol bir wagtyň özünde, esasy zawodlary Hytaýdaky artykmaçlyklar bilen birleşdirip, müşderilere ýokary hilli we arzan görnüşleri satyn almaga, müşderiler üçin satyn alyş wagtyny tygşytlamaga we iş prosesini tertipleşdirmäge, önümleri eksport etmäge mümkinçilik berýän öz-özümizi import we eksport ukybymyz bar. müşderiler bir gezeklik satyn almalary amala aşyryp biler ýaly has köp we köpdürli.Müşderilerden aladalary aýyrmak üçin eksport önümleriniň durnuklylygyny üpjün etmek üçin öz hil dolandyryş toparymyz bar.

* Ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, kepillendirilen hili üpjün etmek we öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin önümçiligiň her bir baglanyşygyna berk gözegçilik edýäris, her bir müşderi üçin gowy hyzmaty bolan milli birinji derejeli kärhana bolmaga çalyşýarys.

Zygyr ýüplük (1)
Zygyr ýüplük (2)
Zygyr ýüplük (3)
04