• banner

Arassa zygyr mata çal we boýalan we çap edilen

Arassa zygyr mata çal we boýalan we çap edilen

Gysga düşündiriş:

Çekiş : 100% zygyr mata
Jemleýji: çal , PFD, ak, boýalan, ýüplük boýalan, çap edilen, tebigy ýorgan
Gurama : 1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1, Dobbi
Agramy (g / ㎡) : 110gsm-den 265gsm
Önümiň ulanylyşy : gradeokary derejeli eşikler we öý goşlary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adaty spesifikasiýa

Aýratynlyk

 

Giňlik

Agram

Greý FABRIK

Tamamlandy

GSM

100% LINEN

L5X5 28X27 1/1 63 ” 69 ” 53/54 ” 57/58 ” 265
L6X6 37X37 1/1 63 ” 69 ” 53/54 ” 57/58 ” 250
L9X9 41X42 1/1 63 ” 69 ” 53/54 ” 57/58 ” 198

L14X14 50X54 1/1

63 ” 69 ” 53/54 ” 57/58 ” 150-155
98 "-128" 85 "-125"
L17X17 52X53 1/1 63 ” 69 ” 53/54 ” 57/58 ” 135-140
L21X21 52X53 1/1 63 ” 69 ” 53/54 ” 57/58 ” 110
L17X21 52X53 1/1 63 ” 69 ” 53/54 ” 57/58 ” 120
L26NMX26NM50X46 1/1 98 "-128" 85 "-115"

Aýratynlyk

Zygyr matalaryň aşakdaky artykmaçlyklary bar:
1. Gowy ýylylygyň ýaýramagy we çyglylygyň siňdirilmegi
Zygyr ýüňüň ýylylyk bölüniş aýratynlyklaryndan bäş esse, ýüpekden 19 esse köpdür.Yssy howa şertlerinde zygyr matalar deri ýüzüniň temperaturasynyň ýüpek we pagta geýmekden 3-4 dereje pes bolmagyna sebäp bolup biler.

2. Gowy çyglylygyň siňdirilmegi
Zygyr, bedeniň agramynyň 20 göterimine çenli suwda siňdirip bilýär, şol bir wagtyň özünde siňdirilen suwy çalt boşadýar we deriň mukdary bolmazdan gury bolýar.

3. Derlemegi azaltmak. Elektrolit deňagramlylygyny saklaýar.
Geçirilen gözlegler, zygyr matalaryň pagta eşiklerini geýmekden 1,5 esse az ter edip biljekdigini görkezýär.

4. şöhlelenmäniň öňüni almak.
Bir jübüt zygyr balak geýmek, erkeklerde sperma sanynyň azalmagy ýaly radiasiýanyň täsirini ep-esli azaldyp biler.

5. Anti-statik.
Statiki goragy üpjün etmek üçin diňe 10% zygyr bolan garyndylar ýeterlikdir.Elektrostatik gurşawda adamlaryň rahatsyzlygyny, kelle agyryny, döşüň berkligini we demne keselini netijeli aýyryp biler.

6. Bakteriýalary saklaň.
Zygyr bakteriýalary we kömelekleri gaty gowy saklaýar, käbir keselleriň öňüni alyp biler.Japaneseaponiýaly gözlegçileriň bellemegine görä, zygyr matalar hroniki taýdan ýatylýan hassalarda ýatylýan ýerleriň öňüni almaga kömek edip biler we zygyr matalar umumy dökülmeler we dowamly ekzema ýaly deri ýagdaýlarynyň öňüni alyp biler.

Jikme-jik suratlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň