• banner

Pagta spandex mata çal we boýalan we çap edilen

Pagta spandex mata çal we boýalan we çap edilen

Gysga düşündiriş:

Çekiş : 100% Pagta Spandex matasy
Jemleýji: çal, PFD, ak, boýalan, ýüplük boýalan, çap edilen
Gurama : 1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1, Dobbi
Agramy (g / ㎡) g 100gsm-den 365gsm-a çenli
Önümiň ulanylyşy : Iş köýnekleri, balak we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adaty spesifikasiýa

Aýratynlyk

Giňlik

Agram

Greý FABRIK

Tamamlandy

GSM

Pagta /

SPANDEX

C 32x32 + 40D 130X70 1/1   57/58 ” 155
C 40X40 + 40D 96X721/1 82 ” 57/58 ”  
C 40X40 + 40D 133X721/1   57/58 ” 125
C 50X50 + 40D 114X741/1 82 ” 57/58 ”  
C 50X50 + 40D 170X721/1   57/58 ” 115
C 60X60 + 30D 130X801/1 82 ” 57/58 ”  
C 60X60 + 30D 170X721/1   57/58 ” 105
C.16x16 + 70D 120X402/1   57/58 ” 230
C.32x32 + 40D 156X702/1   57/58 ” 175
C.32x32 + 40D 156X562/1   57/58 ” 150
C.7x10 + 70D80X363/1   58/60 ” 365
C.10x10 + 70D 92X383/1   57/58 ” 305
C.21x16 + 70D 135X543/1   57/58 ” 230
C.21x16 + 70D 156X483/1   57/58 ” 255
C.21x21 + 70D 152X483/1   57/58 ” 220
C.32x16 + 70D 175X723/1   57/58 ” 245
C.32x21 + 70D 175X723/1   57/58 ” 215
C.32x32 + 40D 175X703/1   57/58 ” 180
C.21x16 + 70D 156X484/1   57/58 ” 255
C 32x32 + 40D 130X80 4/1   57/58 ”  
C 32x32 + 40D 190X80 4/1   57/58 ” 195
C 32x16 + 70D 190X60 4/1   57/58 ” 235
C.60x40 + 40D 250X100 4/1   57/58 ” 165

Aýratynlyk

1.Pagta Spandex matasy ajaýyp uzalma, çeýeligi, eliňi gowy duýmak, aňsat ideg etmek we gyrmak aňsat däl aýratynlyklara eýedir.Beýleki süýümler bilen ajaýyp garylyp bilner.Belli bir tehnologiýa arkaly gaýtadan işlenenden soň, oňat reňkli, amatly we dem alýan aýratynlyklara eýe.Häzirki elastik pagtanyň has artykmaçlyklary bar.Bir tarapdan, onuň uzynlygyna we transvers gysylmagyna garşylyk, dartyş garşylygy we çeýeligi gaty gowy.Beýleki tarapdan, süýümleriň arasynda ýelmeşmek we möhürlemek gaty gowy, bu bolsa güýç, uzak ömür we ýylylyk izolýasiýasynda gowy öndürijilik edýär.

2.Alkali garşylygy: pagta süýümi aşgarlara ýokary garşylygy bar.Alkogol ergininde pagta süýümi zaýalanmaz.Bu öndürijilik, hapalanmagy ýuwmak, dezinfeksiýa etmek we hapalary aýyrmak üçin peýdalydyr we pagta dokma önümlerinde hem ulanylyp bilner.Pagta dokamagyň has täze görnüşlerini öndürmek üçin boýamak, çap etmek we dürli amallary gaýtadan işlemek.

3.Gigiýena: Pagta süýümi tebigy süýüm, onuň esasy düzüm bölegi sellýuloza we az mukdarda mum maddalary, azotly maddalar we pektin.Arassa pagta matalary köp tarapdan synagdan geçirildi we tejribe edildi.Mata bilen deriniň arasynda hiç hili gyjyndyrma ýa-da ýaramaz täsir ýok.Uzak möhletli eşik adam bedeni üçin peýdaly we zyýansyzdyr.

Jikme-jik suratlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär